Automatisch gezag bij erkenning voor niet-gehuwden

01-01-2023

Goed nieuws voor ouders die niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben.

Als je ouder bent van een kind (d.w.z. als je de geboortemoeder bent of het kind hebt erkend), betekent dat niet altijd dat je ook het gezag hebt over dat kind. Alleen een ouder met gezag kan dingen voor het kind regelen, zoals beslissingen nemen over medische behandelingen, aanmelden op een school en het aanvragen van een paspoort of ID kaart. Het is dus belangrijk dat je als ouder gezag hebt over het kind.

De ouders van een kind dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, kregen al automatisch ouderlijk gezag over dat kind, maar dat gold niet voor ouders die niet zijn gehuwd / geen geregistreerd partnerschap hebben, zoals bijvoorbeeld: ongehuwd samenwoners.

Tot voor kort was het verkrijgen van gezag zo geregeld, dat als niet-gehuwde ouders samen een kind krijgen, de verwekker het kind eerst moest "erkennen" (waardoor de verwekker juridisch ouder werd van het kind) en daarna nog eens het (gezamenlijk) gezag over het kind moest aanvragen. Als de moeder niet meewerkte aan dat gezag, moest men zich tot de rechter wenden om dit gezag alsnog geregeld te krijgen.

Sinds 1 januari 2023 krijgt de verwekker (ook als die niet met de moeder is gehuwd en geen geregistreerd partnerschap met haar is aangegaan) bij erkenning automatisch het ouderlijk gezag. Dat is dus goed nieuws.

Voor niet-gehuwden die een kind wel al voor 1 januari 2023 hebben erkend, geldt deze regeling echter niet. Zij zullen het gezag nog steeds afzonderlijk moeten regelen.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met mij op!

Specialisaties

Personen- en Familierecht en Verbintenissenrecht