Indexering alimentatie 2021: 3%

01-12-2020

Het alimentatiebedrag dat in het verleden door de rechter is opgelegd of in onderling overleg is afgesproken, stijgt ieder jaar met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage.  Of je dat nou afgesproken hebt of niet en of je dat nou leuk vindt of niet! Omdat deze indexering bij wet is geregeld, staat dit niet in de beschikking van de rechter.

Deze zogenoemde wettelijke indexering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de minister voor rechtsbescherming en wordt omstreeks november in het voorafgaande jaar gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen.

U dient dus jaarlijks zelf in de gaten te houden hoeveel de indexering bedraagt en om het geïndexeerde bedrag vervolgens ook daadwerkelijk te betalen. Indexering is immers opeisbaar tot vijf jaar terug.

De indexering is voor 2021 vastgesteld op 3.0%. Denk er dus aan dat U het te betalen bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie per 1 januari 2021 vermeerdert met dit
percentage.

Specialisaties

Personen- en Familierecht en Verbintenissenrecht