Indexering alimentatie 2024: 6,2%

13-12-2023

Ieder jaar verhoogt de overheid per 1 januari de bedragen van kinder- en partneralimentatie met een (door de Minister voor Rechtsbescherming) vastgesteld percentage. Dit wordt de jaarlijkse indexering genoemd. Deze jaarlijkse indexering is vastgelegd in de wet en dit geldt dus in principe altijd, of die alimentatie nou door de rechter is opgelegd of dat u die alimentatie in onderling overleg heeft afgesproken. In de beschikking van de rechter zult u het woord indexering niet tegenkomen, maar toch heeft u er (als alimentatiegerechtigde) recht op c.q. moet u deze indexering (als alimentatieplichtige) betalen! 

Het indexeringspercentage voor 2024 bedraagt 6,2%. Dit percentage telt u derhalve met ingang van 1 januari 2024 op bij de alimentatie die u het voorafgaande jaar betaalde c.q. ontving. 

De reden voor deze jaarlijkse indexering is dat de lonen en prijzen doorgaans ieder jaar iets stijgen door inflatie. De indexering dient dus als compensatie voor de gestegen kosten van het levensonderhoud. 

Het bedrag van de indexering wordt ieder jaar medio november bekend gemaakt via de Staatscourant en wordt tevens gepubliceerd in de krant. Hou dus ieder jaar goed in de gaten wat u per 1 januari moet bijbetalen c.q. waar u recht op heeft.

De indexering verjaart na vijf jaar. Een tegoed ouder dan vijf jaar komt daarna te vervallen.

Zijn er dan geen uitzonderingen mogelijk op de indexering? Jawel. U kunt (als daar goede redenen voor zijn) in onderling overleg indexering van partneralimentatie uitsluiten. U moet dit dan wel goed schriftelijk laten vastleggen. Dit komt in de praktijk echter weinig voor. Uitsluiting van de indexering van kinderalimentatie is overigens niet toegestaan.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met mij op!

Specialisaties

Personen- en Familierecht en Verbintenissenrecht